Disclaimer

Disclaimer voor HBT Limo HBT Limo (Kamer van Koophandel: 24326792), hierna te noemen HBT Limo, verleent u hierbij toegang tot hbtlimo.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. HBT Limo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op hbtlimo.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van HBT Limo

Beperkte aansprakelijkheid HBT Limo spant zich in om de inhoud van hbtlimo.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle prijzen op hbtlimo.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op hbtlimo.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HBT Limo nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HBT Limo. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HBT Limo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

©HBT Limo